No items found.

Preparat do zastosowania w autoklawach, pasteryzatorach, układach chłodzących. Stosowany również do usuwania substancji ropopochodnych.

Skład:

CLEAN SOFT zawiera aktywne środki kompleksujące oraz inhibitory pasywacji chroniące przed korozją.

Właściwości:

  • Wygląd: brązowawy lub bezbarwny płyn w zależności od parametrów wody 
  • Gęstość: 1085-1105 g/l (20° C)
  • pH: 7-8  (1% roztwór roboczy na bazie wody demi)
  • Zdolność pianotwórcza: nie pieniący

Zastosowanie:

CLEAN SOFT jest aktywnym środkiem stosowanym w układach wodnych autoklawów, pasteryzatorów i tuneli chłodzących. Ponadto dodany do procesu sterylizacji lub pasteryzacji chroni instalację oraz opakowania przed korozją  oraz osadzaniem osadów mineralnych pochodzącymi z wody. Zastosowana mieszanina detergentów powoduje usunięcie pozostałości tłuszczowych i białkowych.

Ponadto usuwa pozostałości substancji ropopochodne tj. oleje, smary z różnych powierzchni. 

Opakowania:

  • 23 kg
  • 250 kg
Parametry techniczne

Prospekt

Karta Charakterystyki CleanBin